Untitled Document http://beheshti.mubabol.ac.ir/Photos/be-back.png
 

 

به اطلاع کلیه همشهریان و مراجعان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل میرساند که روابط عمومی این مرکز جهت رسیدگی به کلیه گزارشات اعم از شکایات و پیشنهادات  ؛ صفحه اختصاصی " روابط عمومی را در این سایت  به منظور ارتباط سریع و بدون واسطه با این واحد را ؛ راه اندازی نموده امید است تا با اطلاع رسانی به موقع و گزارشات مستدل در هرچه بهتر شدن روند اجرایی این مرکز ما را یاری فرمایید.

 

     
 
>
  


پیوند ها

آدرس : بابل ، میدان کشوری ، خیابان شهید سرگرد قاسمی ، بیمارستان شهید دکتر بهشتی | تلفن: 5-01132252071 | فکس: 01132251664 | کد پستی: 81451-47166  E-mail:Beheshti_web@yahoo.com