بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر مهر افزا میر

دکتر مهر افزا میر

سمت: معاون آموزشی بیمارستان

تخصص: بیهوشی

سوابق تحصیلی: فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

سابقه کار: 16 سال

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32252071
تلفن داخلی 440
فکس 32254392
پست الکترونیکی mmir46@yahoo.com