فهرست

جلسات پژوهشی

گزارش عملکردی پايگاه توسعه تحقيقات باليني مستقر در بيمارستان شهید‌بهشتی بابل در سال 1398(فروردین الی اسفند ماه)

 1)عملکرد اجرايي:

1-1)در این مدت(12 ماه)، 10 جلسه شورای پژوهشی در روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر ماه برگزار شد. طی این جلسات 33 طرح با عناوین زیر مطرح و به تصویب رسید:

 1. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132286)، با عنوان" مقایسه نتایج درمانی شکستگی های سوپراکندیلار بازوی کودکان به دو روش جراحی با رویکرد خارجی(لترال) و خلفی(20/1/98)
 2. طرح تحقیقاتی با کد رهگیر(724132287) با عنوان" مقایسه آثار بالینی گچ کوتاه ساق پا با کفش ساق بلند در بیماران با زخم پای دیابتیک درجه 1و2 واگنر مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در 1396 و 1397 "(20/1/98)
 3. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری 724132292 با عنوان" بررسي يافته‌هاي پاتولوژيك نمونه‌هاي آپاندكتومي با تشخيص آپانديسيت حاد در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهیدبهشتي از سال 1398-1388"(20/1/98)
 4. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری724132387  با عنوان" بررسی اضطراب، افسردگی و میگرن روی سندرم تونل کارپال"(20/1/98)
 5. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132460)، با عنوان" بررسی صحت تشخیصی FNA و frozen section بر اساس هیستولوژی نهایی در بیماران با ندول تیروئید "(31/2/98)
 6. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132377) با عنوان" بررسی نقش تصاویر توپوگرام بر پارامترهای دوز بیمار و کیفیت تصویر در سی تی اسکن شکم و ریه با به کارگیری تکنولوژی مدولاسیون اتوماتیک جریان تیوب (ATCM)" (31/2/98)
 7. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری 724132352 با عنوان" تاثیر زمان جراحی از زمان پذیرش بر بقای شش ماهه و یکساله بیماران بالای 65 سال به دنبال شکستگی هیپ "(31/2/98)
 8. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132512)، با عنوان" ارزیابی سی تی اسکن قفسه سینه در تشخیص بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی طی سال های 98-1396"(9/4/98)
 9. طرح تحقیقاتی با کد رهگیر(724132513) با عنوان" ارزش تشخیصی سی‌تی‌اسکن شکم و لگن در بیماران ترومایی غیرنافذ مراجعه‌کننده به بیمارستان شهیدبهشتی طی سال های 1397 و 1398 "(9/4/98)
 10. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری 724132315 با عنوان" مقایسه میزان اثربخشی جراحی باز در مقابل آزادسازی عصب مدین با کمک سونوگرافیک و تزریق مایع دپومدرول در بیماران مبتلا به CTS "(9/4/98)
 11. طرح تحقیقاتی با کد رهگیر(724132514) با عنوان" بررسی همراهی miR-155 با شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سرطان مثانه تحت درمان ایمونوتراپی با BCG "(9/4/98)
 12. طرح تحقیقاتی با کد رهگیر(724132515) با عنوان" شناسایی و تعیین کمی انکوژن LTAg ویروس BK در نمونه‌های بیماران مبتلا به سرطان مثانه و مقایسه آن با گروه کنترل غیرسرطانی "(9/4/98)
 13. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132451)، با عنوان" اثر ترامادول خوراکی در پیشگیری و کاهش لرز  حین و  پس از عمل جراحی ناحیه اینگواینال در بیهوشی اسپاینال "(تاریخ10/5/98)
 14. طرح تحقیقاتی با کد رهگیر(724132567) با عنوان" فراوانی عوارض ایجاد شده در کوله‌سیستکتومی‌های انجام شده به روش لاپاروسکوپیک در بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال‌های 98-1394 "(تاریخ10/5/98)
 15. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132684)، با عنوان" مقایسه نتایج درمانی شکستگی های سوپراکندیلار بازوی کودکان به دو روش پین گذاری بسته و جراحی اپروچ خلفی "(تاریخ 11/7/98)
 16. طرح تحقیقاتی با کد رهگیر(724132631) با عنوان" نتایج حاصل از جراحی جااندازی باز و فیکساسیون داخلی با پلاک بر اساس Oxford Shoulder Score در بیماران با شکستگی پروگزیمال هومروس در بیمارستان شهید بهشتی بابل "(تاریخ 11/7/98)
 17. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری 724132482با عنوان" بررسی ارتباط پیچش بند ناف باپیامدهای ناشی از حاملگی در زنان باردار 18 تا 24 هفته مراجعه کننده به به بیمارستان آیت ا... روحانی بابل طی سال ۱۳۹۸" (تاریخ 11/7/98)
 18. طرح تحقیقاتی با کدرهگیری(724132730) با عنوان" کارآزمایی بالینی اختلال عملکرد جنسی بدنبال پروستاتکتومی باز و TURP قبل و بعد از عمل" (تاریخ 11/7/98)
 19. طرح تحقیقاتی با عنوان" مقایسه نتایج درمان شكستگي هاي اینتروترکانتریک در بیماران مسن به دو روش جراحی و غیرجراحی "(19/9/98)
 20. طرح تحقیقاتی با عنوان" مقایسه فراوانی علایم روانی در بیماران ترومایی و غیرترومایی مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی بابل "(19/9/98)
 21. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132179) با عنوان" بررسی نشانه های اضطراب، افسردگی، بهزیستی روانی، و پرطاقتی در بیماران تحت درمان جایگزین کلیوی و ارتباط آنها با رفتارهای سلامتی "(19/9/98)
 22. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری 724132773 تحت عنوان" تعیین مقادیر مرجع نرمال برای جذب تیروئیدی رادیوداروی تکنزیوم پرتکنتات در بیماران مراجعه‌کننده به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهیدبهشتی بابل "(19/9/98)
 23. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132772)، با عنوان" ارتباط بین توده شاخص بدنی با نمره گلیسون سرطان پروستات"(3/10/98)
 24. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132328) با عنوان" بررسی ارزش تشخیصی C-reactive protein کمی در مقایسه با تعداد گلبول‌های سفیدخون محیطی در تشخیص یوروسپسیس بعد از عمل PCNL "(3/10/98)
 25. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132816)، با عنوان" بررسی نتایج درد و عملکرد بیماران  در عمل رزکشن سر رادیوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی طی سال های 1392-98  "(24/10/98)
 26. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724133004) با عنوان" بررسی علل و فاکتورهای خروج پورت شیمی درمانی و عوامل موثر برآن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله روحانی و شهیدبهشتی بابل طی سال‌های 95-98"(24/10/98)
 27. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132662) با عنوان" میزان مطابقت تجویز پروفیلاکسی در زخم‌های تروماتیک ساده درمان شده با دستورالعمل‌های استاندارد در بخش اورژانس بیمارستان شهیدبهشتی بابل طی سال‌های 98-99"(24/10/98)
 28. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132824) با عنوان" بررسی کیفیت زندگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک فمور "(24/10/98)
 29. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132830)، با عنوان" بررسی نتایج عملکرد زانو پس از فیکساسیون شکستگی تیبیا با  intramedullary nail  بر اساس پرسشنامه knee injury and osteoarthiritis outcome score در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سالهای 1393 تا1397 "(1/11/98)
 30. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132661) با عنوان" بررسی اثرات بالقوه سن بر شاخص‌های بالینی، عود بیماری و پیشرفت تومور مثانه در ایرانی ها "(1/11/98)
 31. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132856) با عنوان" مقایسه بین عوارض زودرس و دیررس در جراحی شکستگی  شفت تیبیا با پلاک مدیال و لترال "(1/11/98)
 32. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132833) با عنوان" مقایسه تزریق خون اتولوگ با متیل پردنیزولون  در درمان بیماران مبتلا به فاشئیت پلانتار"(1/11/98)
 33. طرح تحقیقاتی با کد رهگیری(724132873) با عنوان" مقایسه تزریق تریامسینولون و بتامتازون با کتورولاک در درمان بیماران مبتلا به تنوسینویت دکورون "(1/11/98)