فهرست

برپایی ایستگاه سلامت برای کارکنان بیمارستان شهید بهشتی با همکاری معاونت بهداشتی

برپایی ایستگاه سلامت برای کارکنان بیمارستان شهید بهشتی با همکاری معاونت بهداشتی در تاریخ 11 و 12 مرداد

به گزارش واحد آموزش همگانی : مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی با همکاری معاونت محترم بهداشتی  در تاریخ 11/5/96و12/5/96 طرح نوین سلامت کارکنان در قالب برنامه های زیر را به اجرا درآورد:

1-ارزیابی سبک زندگی:

-  اندازه گیری قد ، وزن ، دور کمر و سنجشBMI                      - ارزیابی تغذیه

-ارزیابی فعالیت جسمانی                                                      -ارزیابی استعمال دخانیات و الکل

-ارزیابی روانشناختی

2-ارزیابی سلامت باروری

3-خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی:

-اندازه گیری فشارخون،قندخون،چربی خون

4-شناسایی زود هنگام سرطان روده بزرگ،دهانه رحم و پستان:

-اندازه گیری تست فیت