فهرست

يک مورد جراحى نادر ديسکو پاتى گردن توسط آقاى دکتر زهره وند جراح مغز واعصاب

یک مورد جراحى نادر ديسکو پاتى گردن توسط آقاى دکتر زهره وند جراح مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکى بابل در بيمارستان شهيد بهشتى :
بیمار اقای ۳۷ساله باعلایم ضعف اندام‌چپ‌ و اختلال کامل حس اندام هاکه از چند ماه قبل تحت بررسی بوده و‌با تشخیص  ‌دیسک‌گردن  که ندرتا به این صورت بروز میکند مراجعه کرده بود بیمار به خاطر دیر مراجعه کردن دچار آسیب نسبتا کامل مسیرهای عصبی شده بود و قادر به حرکت اندام چپ نبوده  و با ویلچر مراجعه کرده بود که در نتیجه بعد از مراجعه بلافاصله تحت جراحی میکروسکوپیک مهره گردنی c4c5 در بیمارستان شهيد بهشتی بابل قرار گرفته  که‌ بیمار پس ازجراحی دچار بهبودی علایم شده و‌قادر به راه رفتن بوده .ندرتا دیسک گردن با این علایم  بروز کرده و جز موارد نادر بوده که خوشبختانه با جراحی  پاسخ مطلوب داده است.
روابط_عمومى بيمارستان شهيد بهشتى