فهرست

برگزاری جشن بمناسبت میلاد نیمه شعبان و روز جهانی کارگر

برگزاری جشن بمناسبت میلاد نیمه شعبان و روز جهانی کارگر و تقدیر از کارگران نمونه مرکز با حضور ریاست و مدیریت و دیگر مسئولینبیمارستان در سالن امام حسین (ع) مرکز