فهرست

اهدای دستگاه دیالیز از طرف خانواده ی محترم اعظامی


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی، خانواده محترم اعظامی در اقدامی شایسته و خداپسندانه با اهدای یک دستگاه دیالیز پیشرفته به ارزش ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و یک دستگاه پیشرفته آنالیز گازهای خون شریانی(ABG) به ارزش ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به بیمارستان شهید بهشتی بابل اهداء نمودند.
#روابط_عمومی بیمارستان شهید بهشتی