فهرست

آیین تکرین و معارفه رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل


آیین تکرین و معارفه رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل
در مراسمی آقای دکتر امیر غلامی به عنوان رئیس جدید بیمارستان شهید بهشتی بابل معرفی و از زحمات دکتر اکبرزاده پاشا تقدیر شد
پنج شنبه۹۷/۰۷/۲۶
روابط_عمومی بیمارستان شهید بهشتی