فهرست

برگزاری کنفرانس " خطای پزشکی و ضرورت یادگیری از آن "

برگزاری کنفرانس " خطای پزشکی و ضرورت یادگیری از آن " با حضور اساتید ، پزشکان ، پرستاران و دانشجویان

برگزاری کنفرانس " خطای پزشکی و ضرورت یادگیری از آن "  با حضور اساتید ، پزشکان ، پرستاران و دانشجویان  در تاریخ 95/10/16 در سالن امام حسین برگزار گردید.