فهرست

برگزاری کنفرانس زخم ها و درمان آن در جراحی

کنفرانس زخمها و درمان آن در جراحی در تاریخ 95/11/6 در سالن امام حسین (ع) بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز: کنفرانس زخم ها و درمان آن در روز چهارشنبه 6/11/95 با حضور اساتید، پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی در سالن امام حسین (ع) این مرکز برگزار گردید