فهرست

کنفرانس زخمها و درمان آن در جراحی در تاریخ ...

به گزارش روابط عمومی مرکز: کنفرانس زخم ها و درمان آن در روز چهارشنبه 95/11/6 با حضور اساتید، پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی در سالن امام حسین (ع) این مرکز برگزار گردید