فهرست

گزارشی از برپایی ایستگاه سلامت در مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

به گزارش روابط عمومی مرکز در راستای آموزش همگانی ، 

در راستای برنامه آموزش همگانی، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی با همکاری معاونت محترم بهداشتی از تاریخ 17/11/95 لغایت 21/11/95 اقدام به ایجاد ایستگاه سلامت نموده است در این ایستگاه برای تعداد 481 نفرمراجعه کننده، غربالگری فشارخون و قند خون بطور رایگان انجام گردیده و توسط کارشناسان مربوطه نیز راهنمایی های لازم انجام شده است وبرای تعداد 90 نفرمراجعه کننده مشاوره بیماری های رفتاری وبرای 130 نفر آزمایش HIV بطور رایگان چک گردید و بعضاً به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری هدایت شده اند هم چنین پمفلت های مختلف آموزشی در زمینه های سل، هپاتیت B، هپاتیتC، کبد چرب، دیابت، فشارخون، بیماری های قلبی ،تغذیه صحیح ،ایدز، انواع سرطان و روش معاینه پستان در خانم هاو غیره توسط کارشناسان مربوطه توزیع و به مراجعه کنندگان آموزش های لازم نیز داده شده است.

 

 

شهربانو اشرفیان امیری

مسئول آموزش همگانی