فهرست

مراسم تجلیل از کارمند بازنشسته این مرکز جناب آقای ذکریا گل محمدزاده

مراسم تجلیل از کارمند بازنشسته این مرکز جناب آقای ذکریا گل محمدزاده با حضور مدیریت،مسئولین وهمکاران بیمارستان