فهرست

بمناسبت اعیاد شعبانیه، روز جانباز و روز کارگر ، مراسم جشنی در سالن امام حسین (ع) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، به مناسبت اعیاد شعبانیه ، روز جانباز و روز کارگر، مراسم جشنی در سالن امام حسین (ع) این مرکز با حضور ریاست ، مدیریت و مسئولین بیمارستان برگزار و از زحمات جانبازان عزیز و کارگران زحمتکش شاغل در این مرکز قدردانی بعمل آمد .