فهرست

عیادت آقای سیروس مقدم کارگردان و عوامل سریال پایتخت 5 از مصدوم بدلکار این سریال در بیمارستان شهید بهشتی بابل

به گزارش روابط عمومی مرکز، آقای سیروس مقدم کارگردان و عوامل تولید سریال پایتخت 5 ، برای عیادت از بدلکار این سریال که در حین اجرا نقش دچار سانحه شده بود ، در روز دوشنبه 96/3/8 در بیمارستان حضور یافتند.