فهرست

اولین پیوند کلیه بر روی کودک 6 ساله با وزن 18 کیلوگرم در مازندران در بیمارستان شهید بهشتی

اولین پیوند کلیه بر روی کودک 6 ساله با وزن 18 کیلوگرم در مازندران در بیمارستان شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی مرکز این پسریچه بعلت مثانه عصبی کلیه های خود را از دست داده و فعلا تحت دیالیز صفاقی قرار دارد و سابقه جراحی های متعدد شکمی و مثانه داشته است .در بخش پیوند کلیه شهید بهشتی بابل تا بحال 60 مورد پیوند کلیه اطفال انجام شده است که این پسربچه از نظر سنی و وزنی کمتر از موارد قبل بوده است . کلیه پیوندی این مریض فورا پس از پیوند کلیه شروع به کار نموده است . پیوند کلیه از نظر تکنیکی و ایمونولوژیک شرایط مخصوص به خود را دارد.