فهرست

مراسم تودیع و معارفه در بیمارستان شهید بهشتی بابل

مراسم تودیع و معارفه در بیمارستان شهید بهشتی بابل

به گزارش روابط عمومی مرکز ، مراسم تودیع و معارفه آقایان کوچی و نعمتی مسئولین امور مالی با حضور آقای علیزاده افروزی مدیر مالی دانشگاه و ریاست ، مدیریت و دیگر مسئولین بیمارستان در روز شنبه 96/4/10 در سالن امام حسین (ع) برگزار و از زحمات آقای کوچکی در طول سنوات خدمت در این مرکز تقدیر بعمل آمد.