بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر امیر غلامی

دکتر امیر غلامی

متخصص پزشکی هسته ای (دارای دانشنامه تخصصی پزشکی هسته ای)

سوابق تحصیلی : پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق تحصیلی: نفر اول آزمون پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بابل و چهارم کشوری ، نفر سوم آزمون دستیاری سال 1384 و نفر اول بورد تخصصی پزشکی هسته ای در سال 1387

مسئول فنی بخش پزشکی هسته ای بیمارستان شهید بهشتی از سال 1387 تا کنون

دریافت لوح تقدیر از مقام معظم رهبری بعنوان نخبگان برتر کشور

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32251947
تلفن داخلی 1296
فکس 32251664
پست الکترونیکی