بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان


سمت: مدیر بیمارستان

تخصص: پزشک عمومی

سوابق تحصیلی: فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق اجرایی: مدیریت بیمارستان در سالهای 1389 الی 1392     و 1393 تا کنون

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32254124
تلفن داخلی 213
فکس 011-32251664
پست الکترونیکی kdrhameid@yahoo.com