فهرست

ایثار ماندگار جوان بابلی به ۴بیمار نیازمند پیوند زندگی دوباره بخشید.

زنده یاد رضا ابراهیمی جوان ۲۵ ساله اهل روستای درازکلای بابل که هفته ی گذشته با موتور سیکلت در کمربندی امیرکلادچار سانحه گردیدو متاسفانه تلاش بی وقفه ی پزشکان و تیم درمانی بیمارستان شهید بهشتی برای نجات جان وی بی نتیجه ماندو شامگاه دیشب با رضایت خاضعانه ی خانواده ی ایثارگرش اعضای باارزش بدن این جوان به بیماران نیازمند هدیه گردید..... شادروان رضا ابراهیمی با اهدای قلب و کبد و دوکلیه ، به جمع نام آوران اهدای عضو پیوست..... روح پاکش قرین رحمت حق و صبرو آرامش گرمابخش قلوب بازماندگانش. آمین..