فهرست

جراحی مغز و اعصاب

بخش جراحی مغز و اعصاب

     این بخش جهت ارائه بهتر خدمات به بیماران محترم بازگشایی شده که کلیه خدمات جراحی مغز و اعصاب توسط پزشکان و پرستاران مجرب انجام می شود.

     این بخش، دارای 21 تخت فعال شامل: دو اتاق 6 تخته، یک اتاق 3 تخته و سه اتاق 2 تخته می باشد.

     پذیرش بیماران در این بخش، هم بصورت مستقیم از مطب یا درمانگاه پزشکان و هم از طریق بخش اورِژانس و یا سایر بخشهای بیمارستان صورت می گیرد.

کادر پزشکی:

رئیس بخش: دکتر سید حسن عزب دفتری، جراح مغز و اعصاب

نام پزشک

تخصص

دکتر سید حسن عزب دفتری

جراح مغز و اعصاب (درمانی)

دکتر علیرضا دانش

جراح مغز و اعصاب (درمانی)

دکتر هادی ابراهیمی

جراح مغز و اعصاب (استادیار)

دکتر سید حبیب اله حسنی

جراح مغز و اعصاب (درمانی)

دکتر امیرحسین زهره وند

جراح مغز و اعصاب (استادیار)

 

کادر پرستاری:

سرپرستار: صفیه خلیل پاشا/کارشناس پرستاری

     تعداد نیروی پرستاری شاغل در این بخش شامل 18 نفر می باشد که کلیه نیروهای پرستاری این بخش از پرستاران مجرب انتخاب شده که با سعی و تلاش شبانه روزی خود مراقبت و پرستاری از بیماران عزیز را با تجربه و علم روز ارائه می دهند.