فهرست

جراحی مغز و اعصاب

بخش جراحی مغز و اعصاب

در این بخش آموزشی - درمانی، کلیه اعمال جراحی مغز، ستون فقرات و تروما توسط پزشکان مجرب انجام می گردد.

ریاست بخش بر عهده جناب آقای دکتر هادی ابراهیمی می باشد.

 

کادر پزشکی

نام پزشک

تخصص

فوق تخصص

دکتر سید ابراهیم حجازیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ فوق تخصصی نورو اندو واسکولار اینترونشن

دکتر هادی ابراهیمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

دکتر امیرحسین زهره وند

متخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات

دکتر حسام قدیریان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

دکتر حامد احمدیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

دکتر سید حبیب الله حسنی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات

دکتر احسان علوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

دکتر ابراهیم سرابی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

 

کادر پرستاری

سرپرستار بخش سرکار خانم فهیمه حسینی، کارشناس ارشد پرستاری بوده که همراه با کادر مجرب متشکل از 11 پرستار، به بیماران خدمت رسانی می کنند.


مشخصات بخش

این بخش دارای 16 تخت بوده که شامل سه اتاق 2 تخته و دو اتاق 5 تخته می باشد.