فهرست

واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

معرفی مرکز:

با تاسیس این واحد، پایگاه تحقیقات بالینی با حضور فعال پرسنل آشنا با اصول کار در زمینه پژوهش، در فیلد‌های مجزا با توجه به رشته‌های مختلف علوم پزشکی (جراحی، اورولوژی، داخلی، پاتولوژی و ارتوپدی) اقدام به ارائه منسجم خدمات زیر نمود.

-متدولوژی طرح تحقیقاتی                                              

-اجرای طرح وگزارش‌نویسی

-مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق

-ارائه خدمات‌کامپیوتری مانند پرینت مقالات

-مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی

-تجزیه و تحلیل آماری طرح‌ها توسط مشاور آمار

-مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم پایان‌نامه و مقاله‌نویسی

-مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

-مشاوره در زمینه‌های پژوهشی جهت دانشجویان پزشکی و اعضاء هیئت علمی -در رابطه با شیوه پروپوزال‌نویسی

-طراحی بانک اطلاعاتی پژوهشی جهت سرعت بخشیدن به فعالیت‌های پژوهشی و استفاده هر چه بهتر از اطلاعات ثبت شده بیماران

 

تاریخچه مرکز:

با تاسیس واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان شهید‌بهشتی در سال 1388، مداخلاتی جهت ارتقاء پژوهش‌های بالینی و انسجام هرچه بیشتر در ارائه خدمات در این مرکز آموزشی درمانی آغاز گردید.

اهداف مرکز:

-هماهنگی و ارتباط قوی بین اساتید و این واحد  همراه با بالا بردن کیفیت طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها وطرح ها تحقیقاتی با برگزاری مدون سلسله جلسات شورای پژوهشی

-مرجعی به عنوان محل ارائه مشاوره‌های لازم در رابطه با تدوین و نگارش پایان‌نامه‌ها در زمینه پژوهشی برای دانشجویان پزشکی و اعضاء هیئت علمی

-سهولت در امر پذیرش طرح‌ های تحقیقاتی بعنوان پایان‌نامه توسط دانشجویان پزشکی بواسطه ترکیب هرچه بیشتر پژوهش در آموزش

 

برنامه استراتژیک:

توانمند سازی اساتید، تسریع در امور پزوهشی، مشاوره دادن و پیشرفت پایان نامه دانشجویی، بالابردن تعداد طرحهای تحقیقاتی، گسترده تر و پیشرفته تر کردن زمینه تحقیقات و..............

 

رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل:

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا، متخصص اورولوژی و فلوشیپ پیوند کلیه. 09111112231

 

رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی بابل:

دکتر حمید شافی، متخصص اورولوژی- فلوشیپ اندویورولوژی. 09111131813

 

 

اعضای شورای پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی بابل:

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا، متخصص اورولوژی و فلوشیپ پیوند کلیه 09111112231

دکتر حمید شافی، متخصص اورولوژی- فلوشیپ اندویورولوژی 09111131813

دکتر نوین نیک بخش، فوق تخصص جراحی توراکس09111227003

دکتر علی اصغر درزی، متخصص جراحی عمومی09111114238

دکتر شهرام سیفی، متخصص بیهوشی09111139348  

دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی، متخصص ارتوپدی 09111111830

دکتر اکرم السادات حسینی، متخصص پاتولوژی 09111230437

دکتر مزگان تیمورزاده، متخصص داخلی 09111152504

دکتر حمید نوروزی، متخصص داخلی 09126233215

دکتر رامین فروغی، متخصص جراحی فک و صورت 09123303722

دکتر اشرف محبوبی، متخصص رادیولوژی09111122750

دکتر عمادالدین موعودی، متخصص اورولوژی- فلوشیپ اوروآنکولوژی 09111133690

دکتر فرهاد باقریان، متخصص طب اورژانس09111152946

دکتر رحمت اله جوکار، متخصص ارتوپدی 09111210295

دکتر مرصاد موسوی، متخصص ارتوپدی 09120369492

دکتر علی زاهدیان، متخصص جراحی عمومی 09126331766

دکتر ابوالحسن علیجانپور، متخصص جراحی عمومی 09111122193

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی بابل:

سکینه کمالی آهنگر، کارشناس مسئول واحد. 09111199325

شماره تلفن مستقیم واحد: 32256285-011

آدرس پست الکترونیکی واحد یا رئیس واحد:  bcrdc90@yahoo.com

آدرس پستی:  مازندران، بابل، میدان کشوری، خیابان شهید سرگرد قاسمی، بیمارستان شهید بهشتی، واحد آموزش.

کد پستی:   4716681451