فهرست

اولویتهای پژوهشی مرکز

              

بر اساس تروما سنتر بودن مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل موارد ذیل جزء الویت‌های پژوهشی هستند.

 1. ‌ بررسی و مدیریت از صحنه آسیب‌های ترومایی، انتقال به بیمارستان، اتاق‌های طب اورژانس، اتاق‌های جراحی، آی‌سی‌یو تا زمان ترخیص وبعد از آن در واحد‌های تحت پوشش و نیز مقایسه با استانداردهای بین‌المللی
 2. مرور روش‌های معمول و استاندارد در مدیریت آسیب‌های ترومایی در مراکز سراسر جهان، بررسی تغییرات در منطقه و فعال نمودن روش‌ها برای اجرای آن در این مرکز
 3. پژوهش در نتایج حاصل از شیوه‌های درمانی و تشخیصی بیماران ترومایی پس از صانحه و دیگر جراحی‌های اورژانسی در مراکز و تغییرات پیشنهادی و توسعه روش‌ها
 4.  عملکرد پژوهش در روش‌های تشخیصی و درمانی برای بیماران و سایر جراحی‌های اورژانس
 5. آموزش گروه‌های درگیر با بیماران ترومایی و جراحی‌های اورژانسی در ابعاد مختلف

با توجه به الویت‌های پژوهشی فوق، اساتید، دانشجویان و کارکنان این مرکز برای انجام طرح‌های پژوهشی باید به الویت‌های پژوهشی گفته شده توجه نمایند و تا حد امکان طرحها را بر اساس این الویتها انتخاب نمایند. ضمنا موارد ذیل نیز باید رعایت گردد.

 1. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و سوق دادن تحقیقات به سمت اولویتها
 2. تشویق همکاران پایه و بالینی در انجام تحقیقات مشترک
 3. تشویق تحقیقات گروهی
 4. ‌ ارتباط با دانشگاههای غیر پزشکی در انجام تحقیقات بین رشته‌ای
 5. ارتباط با دانشگاههای مادر و دانشگاههای بین‌المللی
 6. تهیه بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی
 7. ارتقای سطح و جایگاه تولید علم دانشگاه در سطح ملی و منطقه‌ای
 8. بهبود کمی و کیفی تحقیقات پایه و بالینی
 9. پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش
 10. رعایت حق مالکیت مادی و معنوی آثار استناد و منتشر شده در دانشگاه

عناوین اولویتهای پژوهشی 5 ساله گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی بابل

1- بررسی میزان عارضه‌های جراحی در بیماران جراحی شده در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

2- بررسی میزان شیوع سرطانها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

3- بررسی درمانهای انجام شده در بیماران سرطانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

4- بررسی نتایج جراحی و بهبودی بیماران سرطانی جراحی شده در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

5- بررسی میزان شیوع تروما در اورژانس های جراحی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

6- بررسی میزان مرگ و میر در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

7- بررسی اقدامات انجام شده جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

8- بررسی میزان بهبودی در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

9- بررسی میزان شیوع بیماریهای پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

10- بررسی انواع جراحی‌های انجام‌شده در بیماران مبتلا به بیماریهای پستان مراجعه‌کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

11- بررسی میزان بهبودی و عوارض ناشی از جراحی بیماریهای پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

12- بررسی میزان شیوع بیماریهای تیروئید و پاراتیروئید در بیماران مراجعه کننده به بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

13- بررسی انواع اعمال جراحی انجام شده برروی بیماران تیروئیدی و پاراتیروئیدی مراجعه کننده به بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

14- بررسی میزان بهبودی و عوارض جراحی انجام شده برروی بیماران تیروئیدی و پاراتیروئیدی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

15- بررسی میزان شیوع بیماریهای گوارشی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

16- بررسی میزان بهبودی و عوارض جراحی انجام شده برروی بیماران مبتلا به بیماریهای گوارشی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

17- بررسی نوع اعمال جراحی شده برروی بیماران مبتلا به بیماریهای گوارشی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

18- بررسی شیوع بیماریهای چاقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

19- بررسی درمانهای انجام شده برروی بیماران مبتلا به چاقی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

20- بررسی میزان بهبودی و عوارض جراحی در بیماران مبتلا به چاقی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

21- بررسی شیوع بیماریهای ریوی و قفسه سینه برروی بیماران مبتلا به بیماریهای ریوی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

22- بررسی درمانهای جراحی انجام شده برروی بیماران مبتلا به بیماریهای ریوی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

23- بررسی میزان بهبودی و عارضه اعمال جراحی انجام شده برروی بیماران مبتلا به بیماریهای ریوی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

24- بررسی شیوع بیماریهای عروق در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

25- بررسی درمانهای جراحی انجام شده در بیماران مبتلا به بیماریهای عروقی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

26- بررسی میزان بهبودی و عوارض درمانهای جراحی انجام شده در بیماران مبتلا به بیماریهای عروقی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

عناوین اولویتهای پژوهشی 5 ساله گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل

1- بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با سی تی اسکن در تشخیص کبد چرب غیرالکلی

2- مقایسه یافته های سونوگرافی کالرداپلر و اسپکترال داپلر توده پستان با یافته های بافت شناسی در بیماران مراجعه کننده جهت بیوپسی توده پستان در سال 96

3- طرح تحقیقاتی در زمینه پری ناتولوژی

4- طرح تحقیقاتی در زمینه انوازیناسیون

5- طرح تحقیقاتی در زمینه متوسط سایز طحال

عناوین اولویتهای پژوهشی 5 ساله گروه جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل

 1. طراحی و ساخت ایمپلنت های مختص بیمار(PST) با استفاده از انواع مختلف Biomaterial جهت ترمیم نقایص فک و صورت
 2. بررسی آرتروسکوپیک اختلالات داخل مفصلی در بیماران مبتلا به TMD(Temporomandibolar disorders) جهت انجام مداخلات مقتضی
 3. ترمیم و بازسازی نقایص نواحی دهان، فک و صورت با استفاده از Free flaps(Vascolarized)

عناوین اولویتهای پژوهشی 5 ساله گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 1. بررسی میزان آگاهی شهروندان بابلی از اقدامات پیشگیرانه بیماری های شایع استخوانی عضلانی(بهداشت ارتوپدی)
 2. بررسی میزان آگاهی شهروندان شهرستان بابل از آسیب های ضربه ای مزمن به دستگاه استخوانی عضلانی مرتبط با شغل
 3. بررسی میزان آگاهی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بابل از اقدامات پیشگیرانه بیماری های شایع دستگاه استخوانی عضلانی(بهداشت ارتوپدی)
 4. بررسی سطح ویتامین D سرم در گروههای مختلف سنی شهروندان بابلی
 5. بررسی رفتار شناختی اخلاق مدارانه در اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 6. بررسی امکانات قابلیت اجرایی بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی وزارت متبوع در دانشگاه علوم پزشکی بابل
 7. ارزیابی چگونگی تجویز آنتی بیوتیک
 8. ارزیابی چگونگی تجویز داروهای ترومبولیتیک
 9. ارزیابی چگونگی سرویس دهی خدمات سرپایی
 10. ارزیابی چگونگی خدمات اورژانس
 11.  ارزیابی چگونگی اداره بیماران بستری
 12.  ارزیابی روشهای تدریس در سطوح مختلف
 13.  ارزیابی روشهای ارزیابی در سطوح مختلف
 14.  ارزیابی عملکرد گروههای دست اندرکار در خدمت رسانی به بیماران
 15.  ارزیابی رضایتمندی فراگیران، پرستاران و ... از یکدیگر
 16.  ارزیابی ارتباط رفتاری رزیدنت های سالهای مختلف باهم
 17.  سنجش ارتباط تعداد امتحانات دوره ای با نتیجه نهایی رزیدنتی
 18.  ارزیابی میزان آموزش رزیدنت به رزیدنت و استاد به رزیدنت
 19.  بررسی واکنش رزیدنتها به نتایج بعد از اعمال جراحی بیماران
 20.  بررسی میزان توجه رزیدنتها به یادگیری از سایت های مجازی
 21.  بررسی تاثیر رفتار استاد با رزیدنت در ارتقاء آموزش ارتوپدی
 22.  بررسی حضور استاد در کلاس های گزارش صبحگاهی در ایجاد نظم شخصیتی در رزیدنت
 23. بررسی ریسک فاکتورهای جوش خوردن تاخیری و جوش نخوردن شکستگی استخوانهای بلند اندام تحتانی در بیمارستان شهید بهشتی بابل
 24. مقایسه رشد فیزیکی روانی و اجتماعی کودکان زیر 5 سال که از اسباب بازی های متعارف استفاده میکنند با کودکانی که از ابزارهای الکترونیکی ( تماشای تلویزیون آیپد ) استفاده می کنند.
 25. مقایسه درمان زخم پای دیابتی با کمک PRP و Total contact cast
 26. زانوی پرانتزی Genuvarum در کودکان زیر 10 سال
 27. استرس حاد و PTSD در مصدومین حوادث رانندگی
 28. A Prospective study comparing the early functional outcome gait between lateral and posterior approach in total hip arthroplasty
 29. توزیع فراوانی عفونت پس از عمل ( Surgical Site Infection ) در اعمال جراحی ارتوپدی و بررسی علل آن
 30. بررسی فاکتورهای التهابی در بیماران با Frozen Shoulder
 31. بررسی میزان اثربخشی آسپیرین در مقایسه با Enuxaparin در پروفیلاکسیDVT بعد از اعمال جراحی Arthroscopic ACL Reconstraction
 32. بررسی میزان خون رزرو شده برای اعمال جراحی الکتیو ارتوپدی و میزان مصرف آن

عناوین اولویتهای پژوهشی 5 ساله گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 1. اورژانس های ارولوژی و آگاهی مردم به علائم و عوارض آن
 2. سنگ‌های کلیه و ارتباط با عوامل محیطی در شمال کشور
 3. کانسرهای دستگاه ادراری و ارتباط آن با عوامل محیطی مرتبط به آن
 4. تروماهای دستگاه ادراری
 5. عفونتهای ژنیتال و ادراری
 6. ناباروری و عوامل محیطی
 7. Impotency

 

دکتر حمید شافی

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل  تلفن: 32256285-011