فهرست

دستیاران

   

 

لیست اسامی دستیاران رشته تخصصی رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

شماره

نام و نام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

شماره نظام پزشکی

1

دکتر سمیه براکه

4

150119

2

دکتر ملیحه وکیلی

4

149319

3

رضا عابدی

4

72588

4

دکتر ایمان عبدالهی

4

143938

5

مسعود امینی

3

145203

6

ساسان نباتچی

3

168665

7

فرشته زارع مویدی

3

171982

8

مرضیه فرجی

3

171046

9

مریم رفیعی

3

171153

10

سیدعلی موسوی

3

146141

11

محمد بهبهانی نیا

2

158232

12

خدیجه مقیمی

2

180939

13

دکتر عظیمی

2

180940

14

فرشاد تباشری

2

171599

15

رضا قنبرپور

2

154628

16

امیرحسین اکبرزاده

2

180821

17

محمد بهاریان

2

45982

18

سارا حسن زاده

1

184500

19

فاطمه حسین پور

1

176289

20

حسین نجفی

1

189014

21

ساناز محمدخواه

1

163672

22

فاطمه طلائی

1

187947

23

مهسا فریدون

1

143912

24

نوید فتحی

1

147117

25

عطیه نادری

1

189376

26

محمد سرورقوجق

1

159070

27

ساجده موسی زاده

1

188304

28

منیره خوجم لی

1

164302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اسامی دستیاران رشته تخصصی ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

شماره

نام و نام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

شماره نظام پزشکی

1

دکتر مهدی عطایی

4

148048

2

دکتر شهریار خوشبخت

4

161919

3

دکتر ابوالقاسم حیدری

4

80819

4

دکتر رضا وزیری

4

165460

5

دکتر امید معتمدی

4

76941

6

دکتر میلاد حاجی آبادی

3

165452

7

دکتر امیرجعفر حیدری

3

153927

8

دکتر عیسی نظری

3

165796

9

دکتر سعید احمدی

3

92871

10

دکتر مبین مرزبان

2

157005

11

دکتر میثم محمودی کوتنائی

2

131650

12

دکتر محمد مهدی تازیکی

2

168159

13

دکتر جواد تقی زاده فیروزجایی

1

167954

14

دکتر دانیال پورقاز

1

149747

15

دکتر امیرمحمود افشار

1

180513

16

دکتر امین آزاد نوذری

1

177807

17

دکتر سید نیما معصومی امیری

1

133928

 

 

 

لیست اسامی دستیاران رشته تخصصی ارولوژی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

شماره

نام و نام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

شماره نظام پزشکی

1

محمد مهدی درزی

4

158323

2

حمید رضا کمالی نیا

4

102794

3

دکتر قاسم رستمی

3

151691

4

دکتر سید حسین قاسمی شکتایی

3

168526

5

دکتر سید حسین حسنی منصور

2

155168

6

دکتر امید مجیدیان

2

179403

7

دکتر محمد اکبری

1

164068

8

دکتر نازنین حاجی ابراهیمی

1

81871

9

دکتر هادی ملکی

1

154940

 

 

لیست اسامی دستیاران رشته تخصصی جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

شماره

نام و نام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

شماره نظام پزشکی

1

دکتر هانیه علیجان تبار

4

139711

2

دکتر نوید محمد تبار

4

155693

3

دکتر امیرمرتضی  رضازاده

4

149498

4

دکتر منیر السادات حسینی

3

15910

5

دکتر علی عصری

3

129989

6

دکتر شعیب نوری

3

168646

7

 دکتر ساسان گلشن

3

95094

8

معصومه ایلخانی مهنه

2

155638

9

رضوان ذبیح الهی

2

131006

10

امیر امینی نژاد

1

180667

11

محمدحسین حسین زاده

1

185169

12

میثم عبدا... زاده سنگرودی

1

172658

13

رضا مرتضوی درازکلا

1

158686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اسامی دستیاران رشته تخصصی جراحی فک و صورت

شماره

نام و نام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

شماره نظام پزشکی

1

دکتر ابراهیم محمدی

5

 

2

دکتر محمدرضا محمدی

5

 

3

دکتر محمدحسن پلنگی

5

 

4

دکتر علی تقی پور

4

 

5

دکتر مجید منصوری زینی

4

 

6

دکتر سید حسین موسوی چاشمی

4

 

7

دکتر محمد رضا رضائیان

3

 

8

دکتر سینا هاشمی

3

 

9

دکتر حسین عبدالحسینی

2

 

10

دکتر میلاد رسولی

2

 

11

دکتر لیلا بیرانوند

2

 

12

دکتر معین جمشیدی

1

 

13

دکتر سیاوش ودایع خیری

1

 

14

دکتر مهدی حضوری

1

 

 

 

 

 

 

لیست اسامی دستیاران رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

شماره

نام و نام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

شماره نظام پزشکی

1

دکترمجتبی شکیبامتین

2

150764

2

دکترسید یحیی کاظمی رودباری

2

181225

3

شهریار نیکوهمت

1

143663