فهرست

درباره کتابخانه

معرفی کتابخانه:

  کتابخانه بیمارستان با مساحتی بالغ بر 100 متر مربع در طبقه سوم ساختمان الغدیر واقع شده است . در این مجموعه به طور متوسط روزانه 20 تا 50 از خدمات کتابخانه بهره می برند.

 سال تاسیس: 1373

زیر بنای کتابخانه: 100 متر مربع

  سیستم رده بندی کتابخانه: NLM

نوع دسترسی : قفسه باز

نرم افزار کتابداری :  پارس آذرخش

مسئول کتابخانه 

    هاجر ابراهیم نیا روشن کارشناس ارشد کتابداری

    پست الکترونیک : hajarebrahimnia@gmail.com

اهم کارکرد کتابخانه در سال 96:

 • سفارش و خرید و آماده سازی 100 نسخه کتاب فارسی و 22 عنوان کتاب لاتین از محل اعتبارات بودجه نمایشگاه
 • بررسی کارت امانت اعضا در سیستم پارس آذرخش و  پیگیری کتابهای در امانت
 • تهیه و تنظیم لیست کتابهای کم استفاده مخزن جهت وجین
 • وجین 300 نسخه کتاب فارسی و 20 نسخه کتاب لاتین از مجموعه کتابخانه
 • وجین نشریات فارسی در آرشیو فارسی
 • پیگیری و آماده سازی 3 عنوان نشریه چاپی مرکز
 • راهنمایی و پاسخگوئی به مراجعان و کمک به بازیابی مقالات از مجلات چاپی و الترونیکی
 • آموزش مراجعین در استفاده از پایگاههای اطلاتی و اینترنت
 • ثبت نام و کمک در ثبت نام اعضا در پورتال کتابخانه
 • مرمت کتابهای پراستفاده
 • دانلود و پرینت مقالات مورد نیاز اعضا هیات علمی
 • دانلود کتابهای لاتین مورد نیاز اعضا هیات علمی و رزیدنت ها

 

 

آیین نامه عضویت و استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی بابل

           

شرايط اعضاء

* کلیه دانشجویان و  اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

** كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي و نیروی طرحی   بیمارستان شهید بهشتی

       

تذكر: سایر مراجعه کنندگان مي توانند با رعايت مقررات در محل از كتابخانه استفاده نمايند و بهره گيري از خدمات ديگر از جمله امانت گيري كتاب مخصوص اعضاي ثابت كتابخانه مي باشد.

 

شرايط استفاده از كتابخانه

الف ـ كليه اعضاء و استفاده‌كنندگان از كتابخانه موظف به رعايت مقررات عمومي استفاده از  كتابخانه ها نظير رعايت سكوت، نظم و غيره مي باشند.

ب ـ كليه اعضاي كتابخانه مجاز به امانت‌گيري حداكثر 4 عنوان كتاب به مدت 14روز مي باشند.

تبصره 1 ـ افزايش تعداد مجاز كتب امانتي فقط با تاييد  کتابدار امكان پذير خواهد بود.

تبصره 2 ـ امانت گيرنده مي تواند مدت امانت كتاب يا كتب به امانت گرفته را با اطلاع كتابخانه تمديد نمايد مشروط بر اين كه عضو ديگري آن كتاب را درخواست نكرده باشد.

پ ـ نشريات ادواري، منابع مرجع و نيز كليه كتب، اسناد و مدارك فارسي و غيرفارسي منحصر به فرد و تك نسخه اي براي استفاده در خارج از محل كتابخانه به امانت داده نمي شود.

ت ـ چنانچه براي كتابي بيش از يك نفر درخواست كننده وجود داشته باشد كتابخانه مي تواند مدت امانت دهي آن را كاهش داده و يا براي مدت مشخصي آن كتاب را به امانت ندهد. (كتابهاي رزرو)

ث ـ از آن جا كه امانت گيرنده كتاب، اسناد، مجلات و ... (براي استفاده از آن ها در محل يا خارج كتابخانه) موظف است مورد يا مواردي را كه به امانت گرفته است از لحاظ فيزيكي سالم و عيناً طبق شرايط زمان دريافت تحويل كتابخانه نمايد لذا چنانچه وي هريك از مواردي را كه به امانت گرفته است مفقود و يا غيرقابل استفاده نمايد و يا به آن ها آسيب هايي نظير بازشدن غلاف يا صحافي، كنده يا مفقود نمودن صفحات و ... وارد آورد يك جلد از همان كتاب به عنوان جريمه از امانت گيرنده اخذ خواهد شد. (در صورت عدم تمكين امانت گيرنده نسبت به درخواست كتابخانه، خدمات ارائه شده به وي محدود و در نهايت عضويت ايشان لغو مي شود)

تبصره 3 ـ كليه درآمدهاي كتابخانه از محل جريمه و خسارات صرف خريد كتاب هاي مفقود شده و يا تعمير كتاب هاي فرسوده مي گردد.

ج چنانچه امانت گيرنده به هر دليل كتب ، اسناد ، مجلات و ... را كه به امانت گرفته است به كتابخانه مسترد ننمايد كتابخانه در ابتدا شفاهاً و در صورت عدم توجه امانت گيرنده به تذكر شفاهي كتباً از امانت گيرنده درخواست مي كند مورد يا موارد به امانت گرفته را به كتابخانه مسترد نمايد.

چ ـ خدمات فتوكپي  و اسکن در آموزش بیمارستان انجام می پذیرد.

تماس با ما

          بابل ، خیابان شهید سرگرد قاسمی

          011-32252071    داخلی 1244

          011-32251664

          4716681451

          beheshti@mubabol.ac.ir