فهرست

تازه های کتاب

تازه های کتاب

منابع فارسی :

درسنامه بیماری های پوست / مرتضوی

داروهای ژنریک ایران/تیموری

اصول بیهوشی میلر2018  تمام رنگی هارد

آزمون بورد جراحی عمومی 96

آزمون ارتقا 10 دانشگاه جراحی 96

Osce بیماریهای داخلی/عدالتی فرد

گزینه برتر 96(ماینور 1-2-3-4)/ایزدی

گزینه برتر 96 جراحی

کتابچه تشخیص پرستاری ناندا/ علایی

برونر 2018

درسنامه جامع ارشد اتاق عمل / گلچینی

مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۹

آمادگی OSCE ارتوپدی (جهت امتحانات آسکی و بورد تخصصی ارتوپدی)

روش پاسخگویی به سولات بورد شفاهی جراحی عمومی OSCE

Effortless medicine بیماری های غدد

Effortless medicine بیماریهای قلب

Effortless medicine جراحی و2و3و4و۱

تشخیص، مراقبت و مهارتهای پرستاری (در بیماریهای داخلی و جراحی)

ارولوژی عمومی

منابع لاتین:

Fluid electrolyte and acid base physiology

Clinical surgical case manual 2ed

Atlas of abdominal wall reconstruction

Nms surgery

Diagnostoc Ultrasound

Comprehensive clinical nephrology