فهرست

جشن

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل برگزار کرد :

مراسم تجلیل و تقدیر از یازده پزشک و استاد بازنشسته سال 94 - 95 دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر ربیعی و هیأت همراه ، در سالن همایش امام حسین (ع) این مرکز

 

گزارش تصويرى از مراسم جشن روز جهانى راديولوژى و حضور رياست و مديريت محترم مرکز در اين جشن.
روابط عمومى بيمارستان شهيد بهشتى

 

 

گزارش تصویری از مراسم جشن بازنشستگی آقای رجبعلی حسین زاده مسئول محترم خدمات بیمارستان

 

 

کنفرانس "زخمها و درمان آن در جراحى" در روز چهارشنبه مورخ 95/11/06

 

 

 

برگزاری کنفرانس " خطای پزشکی و ضرورت یادگیری از آن، سالن امام حسین (ع) مرکز آموزش درمانی شهید بهشتی بابل

 

 

 

جشن روز پرستار با حظور دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل ، تالار تخت جمشید بابل

  

 

 گزارش تصویری از مراسم بازنشستگی آقای سالار شادیفر ،همکار واحد پذیرش ومدارک پزشکی ،چهارشنبه 95/11/20

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ، به مناسبت اعیاد شعبانیه ، روز جانباز و روز کارگر، مراسم جشنی در سالن امام حسین (ع) این مرکز با حضور ریاست ، مدیریت و مسئولین بیمارستان برگزار و از زحمات جانبازان عزیز و کارگران زحمتکش شاغل در این مرکز قدردانی بعمل آمد .