فهرست

فهرست خدمات مشاوره

 

فهرست خدمات قابل ارائه در واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

خدمات مشاوره‌ای

-متدولوژی طرح تحقیقاتی                                              

-اجرای طرح وگزارش‌نویسی

-مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق

-ارائه خدمات‌کامپیوتری مانند پرینت مقالات

-مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی

-تجزیه و تحلیل آماری طرح‌ها توسط مشاور آمار

-مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم پایان‌نامه و مقاله‌نویسی

-مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

-مشاوره در زمینه‌های پژوهشی جهت دانشجویان پزشکی و اعضاء هیئت علمی-در رابطه با شیوه پروپوزال‌نویسی

-طراحی بانک اطلاعاتی پژوهشی جهت سرعت بخشیدن به فعالیت‌های پژوهشی و استفاده هر چه بهتر از اطلاعات ثبت شده بیماران

- مشاوره در نحوه‌ی رفرنس‌نویسی(Endnote)

 

خدمات آموزشی:

براساس نیازسنجی بعمل آمده توسط این مرکز، اعضای محترم هیئت علمی نیازهای عمده‌ی خود را به شرح زیر اعلام نموده‌اند:

  • آموزش چگونگی استفاده از اینترنت
  • ارائه خدمات کامپیوتری مانند پرینت مقالات
  • آموزش نحوه‌ی تهیه‌ی مقالات و تعیین مجله‌ی مناسب جهت ارسال مقاله
  • آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری
  • آموزش مقدماتی Excel و SPSS
  • آموزش مقدماتی Power Point و تهیه‌ی اسلاید
  • آموزش چگونگی تهیه‌ی پروپوزال
  • آموزش چگونگی تهیه‌ی پوستر
  • ضمنا جهت مدرسین دانشگاهی و فراگیران علوم پزشکی، متناسب با نیازهای اعلام شده، دوره‌های آموزشی برگزار می‌گردد.