فهرست

جراحی زنان

بخش جراحی زنان

 این بخش پذیرای تمامی بیمارانی است که توسط اساتید محترم جراحی اعم از متخصص و فوق تخصص تحت عمل های گوناگون قرار میگیرند و جهت گذراندن دوره نقاهت پس ازعمل و مراقبتهای لازم پس از آن در این بخش بستری میشوند که شامل جراحی عمومی، تروما، جراحی ترمیمی، جراحی قفسه صدری، بیماران ارولوِژی و ارتوپدی می باشد.

     این بخش، دارای 19 تخت فعال که شامل یک اتاق 6 تخته، یک اتاق 5 تخته، یک اتاق 3 تخته ، دو اتاق 2 تخته و یک اتاق 1 تخته (ایزوله) می باشد.

     بیماران بطور مستقیم از مطب، درمانگاه پزشکان، از طریق بخش اورژانس یا سایر بخش های بیمارستان پذیرش می شوند.

    رییس بخش: دکتر مسعود بهرامی، متخصص ارتوپدی

نام پزشک

تخصص

نام پزشک

تخصص

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا

جراح عمومی (دانشیار)

دکتر مریم شامخی امیری

فوق تخصص جراحی عروق (استادیار)

دکتر علی اصغر درزی

جراح عمومی (دانشیار)

دکتر بابک معتقدی

فوق تخصص جراحی زیبایی وترمیمی (استادیار)

دکتر نوین نیک بخش

فوق تخصص توراکس (دانشیار)

دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا

فلو شیب پیوند، استادیار

دکتر ابوالحسن علیجانپور

جراح عمومی/فلو سوختگی (استادیار)

دکتر حمیدرضا آقاجانی میر

متخصص ارولوژی (درمانی)

دکتر علی زاهدیان

جراح عمومی (استادیار)

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا

متخصص ارولوژی/فلو شیب پیوند، (دانشیار)

دکتر رامین نصرتی وند نمین

فوق تخصص توراکس (استادیار)

دکتر حمید شافی

متخصص ارولوژی/فلو شیب آندولاپاراسکوپی (استاد)

دکتر بهاره محتشم الشریعه

جراح عمومی (استادیار)

دکتر عمادالدین موعودی

متخصص ارولوژی/فلوشیب اروانکولوژی (دانشیار)

   

دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی

جراح ارتوپدی (دانشیار)

   

دکتر مسعود بهرامی

جراح ارتوپدی (استادیار)

   

دکتر مانی فلسفی

جراح ارتوپدی (استادیار

   

دکتر رحمت اله جو کار

جراح ارتوپدی (استادیار

دکتر سید مرصاد موسوی عبداللهی

جراح ارتوپدی (استادیار)

دکتر مجید خلیلی زاد درون کلایی

جراح ارتوپدی (استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کادر پرستاری:

سرپرستار: پری ذبیحی نیا/کارشناس پرستاری

  در این بخش، 18 پرسنل پرستاری که همگی کارشناس پرستاری می باشند که با استفاده از امکانات و با تجربه و علم روز به بیماران عزیز خدمات مفید ارائه می دهند.