فهرست

داخلی

 

بخش داخلی

     بخش داخلی، یکی از بخشهای قدیمی بیمارستان شهید بهشتی بابل بوده که در طبقه دوم بیمارستان واقع شده است. این بخش از 22 تخت فعال که شامل دو اتاق 6 تخته و یک اتاق 3 تخته و سه اتاق 2 تخته و یک اتاق ایزوله تشکیل شده است.

    این بخش، پذیرای بیماران نفرولوژی، گوارشی، مسمومیت، دیابتیک و ... می باشد. این بیماران از طریق مراجعه به مطب، درمانگاه بیمارستان، اورژانس یا به صورت مشاوره از سایر بخش ها پذیرش می گردند.

کادر پزشکی:

رییس بخش: دکتر فرشید اولیایی/فوق تخصص کلیه بالغین

نام پزشک

تخصص

دکتر فرشید اولیایی

فوق تخصص کلیه بالغین (استادیار)

دکتر رقیه اکبری

فوق تخصص کلیه بالغین (دانشیار)

دکتر فاطمه کریم پور

متخصص داخلی (استادیار)

دکتر علی اصغر منوچهری

متخصص پزشکی قانونی (استادیار)

 

کادر پرستاری:

سرپرستار: سکینه رحمانی/کارشناس پرستاری

حدود 17 نیروی پرستاری که با استفاده از امکانات، تجربه و علم روز به بیماران عزیز خدمات مفید ارائه می دهند.