فهرست

داخلی

 

بخش داخلی

     بخش داخلی، یکی از بخشهای قدیمی بیمارستان شهید بهشتی بابل بوده که در طبقه دوم بیمارستان واقع شده است. این بخش از 22 تخت فعال که شامل دو اتاق 6 تخته و یک اتاق 3 تخته و سه اتاق 2 تخته و یک اتاق ایزوله تشکیل شده است.

    این بخش، پذیرای بیماران نفرولوژی، گوارشی، مسمومیت، دیابتیک و ... می باشد. این بیماران از طریق مراجعه به مطب، درمانگاه بیمارستان، اورژانس یا به صورت مشاوره از سایر بخش ها پذیرش می گردند.

کادر پزشکی:

رییس بخش: دکتر فرشید اولیایی/فوق تخصص کلیه بالغین

نام پزشک

تخصص

دکتر فرشید اولیایی

فوق تخصص کلیه بالغین (استادیار)

دکتر رقیه اکبری

فوق تخصص کلیه بالغین (دانشیار)

دکتر سحر توکلی

متخصص داخلی 

دکتر علی اصغر منوچهری

متخصص پزشکی قانونی (استادیار)

دکتر نرگس مصطفی لو     فوق تخصص نفرولوژی

کادر پرستاری:

سرپرستار: سمانه رفیعی/کارشناس پرستاری

حدود 15 نیروی پرستاری،4خدمات و 1منشی که با استفاده از امکانات، تجربه و علم روز به بیماران عزیز خدمات مفید ارائه می دهند.