فهرست

اورژانس

اورژانس

     بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی بابل در بخش همکف واقع شده است و با بهره گیری از واحد تریاژ و با حضور پزشک مقیم متخصص طب اورژانس، پزشک اسکرین (عمومی)، رزیدنت کشیک و با همکاری متخصصین بیمارستان و همکاران پرستار با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز به بیماران خدمات ارائه می دهد.

این بخش پذیرای بیماران:

 • خدمات تریاژ مراجعین و اولویت بندی پاسخگویی ایشان
 • ارجاع مراجعین به واحد مراقبتی درمانی مربوطه
 • قلبی ریوی
 • اعمال جراحی اورِژانس و کوچک چون بخیه زدن و شالدون گذاری
 • ارائه خدمات مربوط به مصدومین حوادث و تروما
 • ارائه خدمات مربوط به فوریت داخلی، جراحی
 • ارائه خدمات به مسمومین
 • انجام گچ گیری و آتل گیری در انواع شکستگی ها
 • سازماندهی اعزام و اخذ پذیرش از سایر مراکز درمانی در صورت خالی نبودن تخت

قسمت های مختلف اورژانس:

 • بخش تریاژ
 • بخش بیماران بستری و تحت نظر
 • فوریت
 • بخش CPR
 • اتاق گچ گیری
 • اتاق عمل سرپایی

 کادر پزشکی:

رییس بخش : دکتر فرهاد باقریان ، متخصص طب اورژانس

نام پزشک

تخصص

دکتر فرهاد باقریان

متخصص طب اورژانس (استادیار)

دکتر امان اله روحی

متخصص طب اورژانس (درمانی)

دکتر سید عادل حسینی

متخصص طب اورژانس (استادیار)

دکتر ابوالقاسم لعلی

متخصص طب اورژانس (درمانی)

دکتر مجید بابلی

متخصص طب اورژانس (درمانی)

دکتر مهران عمویی خان عباسی

متخصص طب اورژانس (درمانی)

دکترابوالحسن خواجه سماکوش

متخصص طب اورژانس (درمانی)

 

کادر پرستاری:

سرپرستار: مریم میرزا آقاپور/کارشناس پرستاری

     تعداد نیروی پرستاری شاغل در این بخش، شامل 52 نفر می باشد که کلیه نیروهای پرستاری این بخش از پرستاران مجرب انتخاب شده که با سعی و تلاش شبانه روزی خود آماده ارائه خدمات مراقبت پرستاری به بیماران عزیز همراه با تجربه و علم می باشند.