فهرست

درس آموخته

 

 درس آموخته

درس آموخته ها در یک سازمان موفق، جزئی جدانشدنی از فرایندهای کاری است. افراد در سازمان شما، هر لحظه مشغول انجام فعالیت های متنوعی هستند؛ فعالیت هایی که در قالب فرایندهاو وظایف روزمره تعریف شده اند. دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متنوعی که در اجرای موفق این فعالیت ها وجود دارد، موجب می شود افراد چیزهای جدیدی یاد بگیرند. اگر این چیزهای جدید را در ابتدای فعالیت می دانستند سریعتر، کم هزینه تر و راحت تر آن را به انجام می رساندند. به این موارد درس آموخته گفته می شود

مرکز آموزش درمانی شهید بهشتی در این قسمت اقدام به بارگذاری درس آموخته های  حاصل از RCA(تحلیل رشه ای خطا)  انجام شده در مرکز را نموده است تا از آنها جهت تکرار خطاهای یاد شده استفاده کند.

     

درس آموخته شماره 1- همکاران گرامی جهت جلوگیری از فراموش شدن باز کردن گارو بعد از انجام کار و جلوگیری از آسیب به بیمار :   

 

درس آموخته شماره 2-همکاران گرامی جهت جلوگیری از اشتباهات دریافت و تزریق خون اشتباه:

 

درس آموخته شماره 3 – همکاران گرامی جهت جلوگیری از خطای تزریق لطفا به موارد ذیل توجه نمایید :

 

درس آموخته شماره 4 -برای جلوگیری از ثبت اشتباه جواب آزمایشات در سیستم HIS لطفا:

 

در س آموخته شماره 5-  در زمینه  دادن دارو به بیمار موارد ذیل را رعایت نمایید:

 

درس آموخته شماره 6- همکاران محترم اتاق عمل ، در زمان استفاده از کوتر در اتاق عمل به موارد ذیل دقت نمایید:

 

درس آموخته شماره 7 – برای جلوگیری از اشتباه در صدور جواز دفن برای بیماران فوت شده به موارد ذیل دقت نمایید:

 

درس آموخته شماره 8 –  برای جلوگیری از اشتباهات دادن دارو به بیماران موارد ذیل را رعایت کنید:

 

درس آموخته شماره 9 - انجام پروسیجر بر روی عضو اشتباه

 

درس آموخته شماره 10- تصحیح مستندات پرونده بیمار پس از ترخیص از بخش

 

درس آموخته شماره 11- انجام صحیح پروسیجر ها برای بیمار

 

درس آموخته شماره 12- جلوگیری ازترمبوآمبولی وریدی

 

درس آموخته شماره13-انجام به موقع اقدامات مورد نیاز بیماران ( ریپورت گرافی ، رویت گرافی و ....)

درس آموخته شماره 14-  جهت جلوگیری از انجام گرافی یا CT SCAN بصورت اشتباه

درس آموخته شماره 15-  جهت جلوگیری از هر گونه Divice  در بدن بیمار 

درس آموخته شماره 16-  جلوگیری از تزریق اشتباه دارو

درس آموخته شماره 17- ترانس خون در صورت انتقال بیمار به بخش دیگر