فهرست

گارور

   

   همکاران گرامی جهت جلوگیری از فراموش شدن باز کردن گارو بعد از انجام کار و جلوگیری از آسیب به بیمار : 

 

   1- گارو را روی لباس بیمار ببندید.