فهرست

درس آموخته 3

 

درس آموخته شماره 3 همکاران گرامی جهت جلوگیری از خطای تزریق لطفا به موارد ذیل توجه نمایید :

 

1- سرم های شستشو را در محلی به جزء محل نگهداری سرم تزریقی انبارش کنید.

2- لیبل سرم را حتما قبل از تزریق مطالعه نمایید.

3- در صورت علائمی مانند تب و لرز در بیمار حتما یک بار برچسب سرم بیمار و نوع سرم را نیز چک نمایید.