فهرست

اطلاعات مربوط به بیمه پایه و تعرفه‌ها وهزینه‌ها

اطلاعات مربوط به بیمه پایه و تعرفه‌ها وهزینه‌ها

مراکز بیمه طرف قرارداد بیمارستان:

بیمه های پایه: سلامت ایرانیان(خدمات درمانی)-تامین اجتماعی- نیروی مسلح-کمیته امداد

بیمه های تکمیلی:بیمه ایران- دی-بانک ها-دانا-صنعت ومعدن-زغال سنگ-پارسیان-بانک ملت- قرض الحسنه -   ذغال سنگ -sos-آتیه سازان حافظ-

-پرینت صدور معرفینامه های بیمه تکمیلی طرف قرار داد مرکز توسط سازمان ب صورت آنلاین انجام می پذیرد.