فهرست

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام حسین(ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل 

تاریخ شروع کار همزمان با تاریخ افتتاح بیمارستان به بهار سال 1365 بر می گردد.ابتدا مکان کوچکتری در طبقه همکف فعالیت داشته سپس به طبقه فوقانی بخش دیالیز منتقل شده و سپس گسترش یافته و درمانگاه فعلی با نام مزین آقا امام حسین(ع)فعالیت خود را آغاز نمود و آماده خدمت به همشهریان عزیز می باشد.مکان : مقابل درب ورودی اصلی بیمارستان و در طبقه اول بالای واحد پذیرش و صندوق مرکزی روزهای فعالیت درمانگاه: از شنبه تا چهارشنبه در دو شیفت صبح و عصردرمانگاه شیفت صبح از ساعت:30  7   الی  14 و درمانگاه شیفت عصر از ساعت 14  الی  20 فعال می باشد. 

اسامی پزشکانی که در درمانگاه فعالیت دارند:

کلینیک تخصصی وفوق تخصصی درمانگاه امام حسین (ع)  زمان نوبت صبح   :

 

تخصص

 

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

 

ارولوژی

1-جراحی عمومی

2-جراح پلاستیک

3-جراح توراکس

4- حراحی عروق

 

جراحی

مغز واعصاب

 

نفرولوژی

فوق تخصص

کلیه

 

متخصص

قلب

کارشناس ارشد

1- شنوائی شناسی

2-گفتار درمانی

 

 

فک وصورت

1-پزشک قانونی ومسمومیت

 

2- متخصص اطفال

 

متخصص داخلی

فوق

تخصص غدد

متخصص گوارش

1- متخصص اعصاب و روان

2- کارشناس ارشد

روانشناس بالینی

 

متخصص عفونی

 

شنبه

 

دکتر توسلی

 

دکنر آقاجانی

دکتر قلی زاده

دکتر فرزانه

دکتر زاهدیان

دکتر فرنوش

 

دکتر زهره وند

 

 

 

 

دکتر جباری

 

 

د .خرمشاهی

 

 

دکتر بابایی

 

 

 

دکتر منوچهری

 

د.محمد محهدی رجب پور

 

خانم محسنی

آقای عابدی

 

 

 

 

یکشنبه

 

دکتر جوکار

 

دکتر موعودی

 

دکتر قلی زاده

د علیجان پور

 

 

 

 

 

 

دکتر اولیائی

 

 

د جباری

 

 

دکتر خرمشاهی

 

 

دکتر بابایی

 

 

خانم دکتر بغدادی

د.موعودی (فوق تخصص غدد)

د بناساز(فوق تخصص گوارش)

      دکتر نامدار

آثای عابدی

خانم محسنی

 

د. فرخ زاد

 

 

دوشنبه

 

 

د . خلیل زاد

 

 

دکتر شافی

 

 

 

دکتر اصغری

 

 

دکتر احمدیان

 

 

دکتر اکبری

 

د.خالق زاده

 

دکتر خرمشاهی

 

 

دکتر جوانی

 

 

 

 

د . توکلی

(دیابت)

د .آزاده رمضانی

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

دکتر اکبرزاده

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

دکتر تیموریان

   

   دکتر یونسی

   دکتر حق پناه

 

 

 

دکتر ابراهیمی

 

 

دکتر اولیا ئی

 

د.مصطفی لو

 

د. خالق زاده

 

 

دکتر خرمشاهی

 

د. رجائی

(10-9)

د.نژادنصرالله

(12-10)

 

دکتر منوچهری

        د. توکلی

(داخلی)

د.محمد مهدی رجب پور

 

 

      آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

دکتر فلسفی

 

 

دکتر

آکبر زاده پاشا

 

 

دکتر درزی

دکترنیک بخش

 

 

 

دکتر حسنی

 

 

 

 

 

 

د .خرمشاهی

 

 

 

 

د. ابراهیم             محمدی

 

 

دکتر غلامی

(بیماران تیروئیدی)

 

خانم دکتر بتیار

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

 

 

                                             

برنامه اسفند ماه 1401 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )

ساعت شروع به کار درمانگاه  :  8 صبح

**  واحد شنوایی سنجی بیمارستان از آذر ماه تعطیل می باشد **

 

 

کلینیک تخصصی وفوق تخصصی درمانگاه امام حسین (ع)  زمان نوبت عصر  :

تخصص

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

ارولوژی

 

عفونی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

جراحی عمومی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش

 

متخصص قلب

 

متخصص اعصاب و روان

روان شناس

 

گفتار درمانی

 

 

متخصص نفرولوژی

 

شنبه

 

 

د.خلیل زاد

 

 

 

 

 

دکتر احمدیان

 

دکتر یونسی

 

 

 

 

خانم دکتر آذری

خانم اسماعیلی خطیر

(روانشناس کودک)

 

 

 

خانم دکتر

مصطفی لو

 

 

یکشنبه

 

 

دکتر جوکار

 

د. تیموریان

 

د .اسلامی

 

 

دکتر اصغری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

دکتر رجبی

 

 

 

دکتر یگانه

 

 

 

 

 

دکتر آذری

 

خانم محسنی

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

دکتر رجبی

 

خانم

دکتر اکبرزاده

 

 

دکتر فرزانه

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه