فهرست

درس آموخته شماره 15 – جلوگیری از جاماندن هر گونه DEVISE در بدن بیمار :

متاسفانه مواردی مشاهده شده است که وسایل جراحی و گازهای استریل در بدن بیمار جا می‌ماند که این مسئله حتی در مواردی منجر به مرگ بیمار شده است

بررسی‌ها حاکی از آن است که هر سال در آمریکا در بدنِ 1500 بیمار وسایل و تجهیزات جراحی باقی می‌ماند که بیشتر این اشیاء به جا مانده، پنبه و گاز استریل هستند که برای کنترل خونریزی در جراحی‌های طولانی مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به جا ماندن این اشیا در بدن بیمار می‌تواند موجب درد، عفونت و دیگر مشکلات پزشکی شود.

 لذا بهتر است :

-بیمار را با توجه به دستورالعمل بیمارستانی به درستی شناسایی کنید.

- نوع جراحی را با توجه به نوع بیماری به دقت بررسی کرده و چک لیست ایمن را پر نمایید .

- وسایل جراحی را به دقت مورد استفاده قرار داده و پس از اتمام جراحی آنها را شمارش و از محل جراحی خارج نمایید.

-گزارش کارهای انجام شده را در پرونده بیمار به دقت ثبت نمایید.

- در صورت لزوم از دیگر اعضای تیم جراحی برای صحت انجام کارتان کمک بگیرید.

- حتما از پروسیجرهای از قبیل گرافی و .. . جهت اطمینان از درستی انجام کارتان کمک بگیرید.

- از وسایل استاندارد در اتاق عمل استفاده نمایید .

- پس از اتمام کار، اتاق جراحی و حتی سطل های زباله را جهت پیدا کردن احتمالی وسایل جراحی بررسی نمایید.