فهرست

جلوگیری از تزریق اشتباه دارو

خطای پزشکی تنها خطایی است که  با جان انسان‌ها در ارتباط است و هر خطایی در این شاخه کاری ، بازی با جان انسان‌ها به شمار می‌آید. اشتباهات دارویی از خطرآفرین‌ترین مشکلاتی است که احتمال دارد در سیستم تهیه، تولید یا عرضه دارو رخ بدهد و می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. 

يکي از مسئوليت‌هاي خطير پرستاران تجويز دارو براي بيمار است که متاسفانه مي‌تواند با اشتباه همراه بوده و بيماران را در معرض خطراتي قرار دهد که قابل پيشگيري هستند. میزان بروزخطا به هنگام تجویزدارو ودادن آن   به بیمارشایعتربرآورد میگردد.38 % مربوط به پرستاران درزمان مصرف و استفاده دارومی باشد .

 لذا بهتر است :

*برگــزاری کــلاسهــای بــازآموزی در ارتبــاط بــا اطلاعات دارویی و اصلاح فرایند آموزش دادن دارو .

*اجرای اصول صحيح  دستورات دارويي (7) رایت .

*عدم در دسترس بودن دارو در مواقع عدم نیاز به انها .

*آماده سازی دارو بلافاصله قبل از استفاده و در صورت لزوم .

*برچسب گذاری داروها بعد از اماده سازی و قبل از استفاده .

*عدم دادن دارو بصورت خودسرانه و اجرای دستورات پزشک