فهرست

اکوکاردیوگرافی

بخش اکوکاردیوگرافی و تست ورزش

اکوکاردیوگرافی یک روش غیر تهاجمی و بسیار مفید در تشخیص بیماری های قلبی است. اکو تستی است که در آن با استفاده از امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب تشکیل می شود و به پزشک به منظور تشخیص مشکلات قلبی یا چگونگی عملکرد قلب کمک می کند .دستگاه اکوکاردیوگرافی یک سیستم اسکن التراسوند و پردازش تصویر است که به منظور تصویربرداری همزمان و غیر تهاجمی از ساختارهای قلب به کار میرود.

 زمانبندی فعالیت بخش تست ورزش و اکو:

   دکتر جعفری پور: شنبه - یکشنبه - چهارشنبه 

   دکتر امین :        دوشنبه  - سه شنبه 

   مسئول هماهنگ کننده این بخش نیز سرکار خانم اسکی (داخلی 246) می باشد.

     بخشی از یافته های حاصل از انجام اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی عباتند از:

  • اندازه حفرات قلبی و شکل آنها و اندازه عروق بزرگ سینه ای
  • نحوه عملکرد قلبی
  • ضعف دیواره یا بخشی از قلب و عدم کارکرد صحیح آن
  • مشکلات دریچه ای قلب
  • وجود لخته خون در قلب
  • یافته های بیماری های مادرزادی قلب
  • وجود مایع در اطراف قلب

  تست ورزش:

در اوایل انسداد عروقی در بیماران آنژین پایدار، معمولاً در حالت استراحت بیمار فاقد علامت است و علائم بیماری انسداد سرخرگهای کرونر قلب غالباً در هنگام فعالیت ظاهر می شوند، بنابراین برای بررسی دقیقتر و واقعی تر وضعیت خونرسانی قلب در بیمارانی که علائم مشکوک دارند، بهتر است قلب را در شرایط فعالیت و استرس بررسی کنیم و از این طریق گرفتگی های عروق کرونر ناشی از آترواسکلروز و ایسکمی قلبی ناشی از آن با  دقت بیشتری نمایان خواهد شد.

به عبارتی تست ورزش آزمونی است که تغییرات نهفته نوار قلب استراحتی را از طریق تحمیل استرس به قلب با ورزش و فعالیت بدنی فرد آشکار می سازد.

بخش اکو و تست ورزش بیمارستان شهید بهشتی بابل در بخش همکف بیمارستان واقع شده است. در این بخش بیماران بستری در بخش قلب و بخشهای دیگر و بیماران سرپایی که نیاز به اکو و تست دارند، پذیرفته می شوند.

 پزشکان متخصص فعال در بخش اکو و تست ورزش:

آقایان دکتر امین و دکتر جعفری پور.