فهرست

روانشناسی

مقدمه


روانشناسی بالینی شاخهای از علم روانشناسی است که به بحث در زمینه اختلالات روانی و تشخیصآنها و درمان میپردازد. از عمر روانشناسی به شکل علمی و منظم فقط حدود یک قرن میگذرد. ولیرشد آن در چند سال اخیر اعجاب آور بوده است. این رشته هم مانند علوم دیگر فرمان با ازدیادروزافزون دانش رشتههای تخصصی بوجود آمد و امروزه در امریکا حدود 30 - 20 بخش دارد و هربخش علاقه و مهارت خاصی را عرضه میکند. ولی در 20 سال اخیر هیچ یک از رشتههای روانشناسیبه اندازه روانشناسی بالینی پیشرفت نکرده است و تعداد افرادی که در این بخش تحقیق میکنند ازرشتههای دیگر روانشناسی به مراتب بیشترند.
ویژگیهای روانشناسی بالینی.


وظایف روانشناسی بالینی متنوع و مختلف است و به موسسه‌ای که روانشناسی در آن کار می‌کند و همچنین به نوع تحصیلات و تعلیمات عملی که داشته است بستگی دارد. برای مثال وظایف روانشناسی بالینی در بیمارستان روانی ممکن است منحصر به تشخیص بیماری از طریق تست باشد یا به روان درمانی بپردازد یا مشغول تحقیقات شود و یا تعلیم عده ای را به عهده بگیرد. روانشناس بالینی ممکن است در مدارس ، مراکز مشاوره کودکان ، زندانها ، بیمارستانها ، دانشگاهها ، پرورشگاهها ، کودکستانها ، وزارت کار ، کارخانه‌ها و انواع دیگر موسسات انجام وظیفه کند.

 

روانشناسی بالینی چیست؟روانشناسی بالینی با معاینه، تشخیص، درمان و جلوگیری از اختلالات ذهنی سروکار دارد. با وجودی که روانشناسان بالینی غالباً در مراکز درمانی و بهداشتی کار میکنند امّا پزشک نیستند و دارو تجویز نمیکنند. روانشناسی بالینی بزرگترین حوزه در بین حوزههای روانشناسی است.


روانشناسی بالینی خود دارای چند رشته تخصصی است که از آن میان میتوان به سلامت روانی کودکان، سلامت روانی بزرگسالان، اختلالات هیجانی، سوء مصرف دارو، ناتوانیهای یادگیری و روانشناسی سلامت اشاره کرد


2- روانشناسان بالینی چکار میکنند؟روانشناسان بالینی غالباً در بیمارستانها، بخش خصوصی یا نهادهای دانشگاهی کار میکنند. آنها روشهای عملی و رویکردهای نظری متعددی را فرا گرفتهاند. برخی از آنان در درمان اختلالات خاصی تخصص دارند. درمان بعضی از جدّیترین اختلالات روانی از قبیل اسکیزوفرنی و افسردگی بر عهده روانشناسان بالینی است.
روانشناسان بالینی علاوه بر کار کردن با بیماران، باید سابقه و پرونده معاینه، تشخیص و اهداف درمانی بیمار را نگهداری کنند. این پرونده به پیگیری روند پیشرفت درمان کمک میکند.انواع روانشناسی بالینی


چهار نوع روانشناسی بالینی وجود دارد: دسته‌ای که برای درمان بیماری با روانپزشکان و روانکاوان اشتراک مساعی می‌کنند و بیشتر به کشف ماهیت بیماری و طرز معالجه یک فرد خاص توجه می‌کنند. دسته بعد روانشناسانی که وقت خود را بطور عمده صرف اندازه گیری خصوصیات افراد بوسیله تستهای روانشناسی می‌کنند. دسته دیگر فعالیتهای دسته اول و دوم را بطور مساوی انجام می‌دهند یعنی هم به تشخیص و هم به درمان می‌پردازند.دسته آخر روانشناسانی هستند که به تحقیق و آزمایش خصوصیات بیماران روانی علاقه دارند و از طریق تجربی برای کشف علل ، علائم و طرق درمان می‌کوشند. روانشناسان معتقدند که آگاهی از تمام این روشها برای آماده ساختن روانشناسی بالینی ضروری است و روانشناسی بدون آشنایی با آنها نمی‌تواند به نحو موثری انجام وظیفه نماید.تشخیص در روانشناسی بالینی


روانشناسان بالینی از روشهای مختلف برای تشخیص اختلالات استفاده می‌کنند. از جمله این روشها مشاهده رفتار بیمار ، مصاحبه کلینیکی ، آزمونهای روانی ، بررسی تاریخچه فردی و ... است.

درمان در روانشناسی بالینی


روشهای مختلف درمانی در روانشناسی بالینی وجود دارد که روانشناسانی با توجه به رویکرد نظری که در روانشناسی دارند یکی از آنها بکار می‌برند. مثل شناخت درمانی ، رفتار درمانی ، روانکاوی و ... برخی از روانشناسان بالینی دیدگاه التقاطی دارند و از تمام شیوه‌های درمانی بهره می‌برند.

 

 

عمده ترین خدمات روانشناس بالینی مرکز اموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی بابل:

 

•1-  ارائه مشاوره و خدمات روانشناختی در دفتر مشاوره درمانگاه امام حسین (ع):

- اموزش مهارتهای زندگی life skills .

- درمان شناختی -رفتاری.

 - مشاوره تحصیلی.

-  رفتار درمانی.

- مشاوره قبل از ازدواج.

- مشاوره بعد ازدواج.

 - خانواده درمانی family therapy .

- روشهای ارام سازی.

- مشاوره ترک انواع وابستگی ها(مشاوره تخصصی درمان با MMT ).

- ارائه مشاوره با روش ماتریکس در درمان مت امفتامین شیشه.

 

پذیرش صبح روزهای شنبه تا چها رشنبه از ساعت 9تا 13با تعین وقت قبلی .

 

•2- ارائه مشاوره و خدمات روانشناختی برای بیماران بستری در بخش پیوند.

•3- تشکیل کلاسهای گروه درمانی برای بیماران بستری در بخش پیوند.

•4-  ارائه مشاوره وخدمات روانشناختی برای بیماران سرپائی در بخش دیالیز.

•5-  ارائه مشاوره وخدمات روانشناختی برای بیماران (با اختلالا ت روانشناختی)در بخش اورژانس.

•6-  ارائه مشاوره وخدمات روانشناختی برای بیماران بخشهای داخلی, قلبی وارتوپدی.

•7-  ارائه مشاوره و خدمات روانشناختی برای کلیه پرسنل بیمارستان و خانواده  انان بصورت رایگان.

•8-  تهیه ارائه مقالات روانشناسی جهت چاپ در فصلنامه سلامت بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل.

•9-  تهیه وارائه پمفلت وتراکت های اموزشی برای کارکنان بیمارستن وهمشریان عزیز.

•10- همکاری با مددکاراجتماعی بیمارستان جهت ارائه خدمات مدد کاری اجتماعی برای بیماران ترخیصی.

 

 

 

تنظیم کننده: آقای عابدی(کارشناس روانشناسی