فهرست

برگزاري كلاس آموزشي با موضوع روش معاينه پستان در خانم ها

به گزارش آموزش همگانی بیمارستان بهشتی : برگزاري كلاس آموزشي با موضوع روش معاينه پستان در خانم ها همراه با پخش فيلم جهت پيشگيري از سرطان براي همكاران ،بيماران وهمراهان محترم خانم.