فهرست

تقدیرازهمکاران رادیولوژی به‌مناسبت روز جهانی رادیولوژی

به مناسبت روز جهانی رادیولوژی که مصادف است با ۱۷آبان ماه،

ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر غلامی ومدیریت محترم جناب آقای دکتر حسن نتاج وسایر مسئولین با حضور در واحد های رادیولوژی وCTاسکن، این روز را به کارکنان تبریک گفته واز عملکرد وتلاش های شبانه روزیشان تقدیر و تشکر نمودند.