بارگزاری
فهرست

توانمندی های گروه در زمینه تشخیصی درمانی: عمل جراحی پیوند کلیه ، آنه ریورولوژی، کانسرهای دستگاه ادراری، جراحی اختلالات مادرزادی، نازایی و ناباروری اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه : جراحی های پیوند کلیه ، جراحیهای آنه ریورولوژی ، جراحی های کانسر، جراحی های ناباروری ، جراحی های اختلالات مادرزادی


دکتر محمد باقر رجبعلیان

دکتر محمد باقر رجبعلیان متخصص ارولوژی

فرصت مطالعاتی

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا متخصص ارولوژی فلوشیپ پیوند کلیه

با 20 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر حمید شافی

دکتر حمید شافی متخصص ارولوژی فلوشیپ اندارولوژی

با 16 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر عمادالدین موعودی

دکتر عمادالدین موعودی متخصص ارولوژی فلوشیپ اروآنکولوژی

با 8 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر حمیدرضا آقاجانی میر

دکتر حمیدرضا آقاجانی میر متخصص ارولوژی

23 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر محمدمهدی درزی

دکتر محمدمهدی درزی متخصص ارولوژی

دکتر محمد تیموریان

دکتر محمد تیموریان متخصص ارولوژی