بارگزاری
فهرست
دکتر سید ابراهیم حجازیان

دکتر سید ابراهیم حجازیان متخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ فوق تخصصی نورواندوواسکولار اینترونشن

مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید حبیب الله حسنی

دکتر سید حبیب الله حسنی متخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات از انگلستان

دکتر امیرحسین زهره وند

دکتر امیرحسین زهره وند متخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات

مسئول امور دستیاری

دکتر هادی ابراهیمی

دکتر هادی ابراهیمی متخصص جراحی مغز و اعصاب

رییس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهید بهشتی

دکتر احسان علوی

دکتر احسان علوی متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر حسام قدیریان

دکتر حسام قدیریان متخصص جراحی مغز و اعصاب

معاون پژوهشی گروه جراحی مغز و اعصاب

دکتر ابراهیم سرابی

دکتر ابراهیم سرابی متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر حامد احمدیان

دکتر حامد احمدیان متخصص جراحی مغز و اعصاب

معاون آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب