بارگزاری
فهرست

توانمندی های گروه : تشخیص انواع بیماری های جراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات کودکان و بزرگسال شامل تومورهای مغزی و قاعده جمجمه ، ضایعات عروقی مغزو نخاع ، هیدروسفالی ، نورم های ستون مهره ها از گردن تا ساکروم و انواع آسیب های نروماتیک مغز و جمجمه و ستون مهره ها /اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: در بزرگسالان و کودکان - جراحی تومورهای مغزی و قاعده جمجه - جراحی ضایعات عروقی مغزی و نخاع (AVN, کارنوما و آنوریسم ها و ... ) - جراحی تومورها و ضایعات دیگر ستون مهرها - جراحی دفورمیتی ستون مهرها - جراحی های اندوسکوپی مغز و قاعده جمجمه - جراحی اعصاب محیطی - جراحی برای سیتوسفالی شامل اندوسکوپی


دکتر سید حسن عزب دفتری

دکتر سید حسن عزب دفتری جراح مغز و اعصاب

با 29 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید ابراهیم حجازیان

دکتر سید ابراهیم حجازیان فوق تخصص اندوواسکولاراینتروونشن

با 8 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ایران

دکتر علیرضا دانش

دکتر علیرضا دانش جراح مغز و اعصاب

با 13سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه پاریس

دکتر هادی ابراهیمی

دکتر هادی ابراهیمی جراح مغز و اعصاب

با6سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز

دکتر سید حبیب الله حسنی

دکتر سید حبیب الله حسنی فلوشیپ جراحی ستون فقرات

با12 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ناتینگ هود

دکتر امیرحسین زهره وند

دکتر امیرحسین زهره وند جراح مغز و اعصاب

با 3 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حبیب ا...حسنی

دکتر حبیب ا...حسنی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات فلوشیپ ستون فقرات

دکتر علیرضا دانش

دکتر علیرضا دانش متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر هادی ابراهیمی

دکتر هادی ابراهیمی متخصص جراحی مغز و اعصاب فلوشیب جراحی ستون فقرات

دکتر سید ابراهیم کتابچی

دکتر سید ابراهیم کتابچی پروفسور ، متخصص جراحی مغز و اعصاب ، استاد

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی 

دکتر امیر حسین زهره وند

دکتر امیر حسین زهره وند متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید ابراهیم حجازیان

دکتر سید ابراهیم حجازیان متخصص جراحی مغز و اعصاب ، فلوشیب اندوواسکولار

دکتر احسان علوی

دکتر احسان علوی متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر حسام قدیریان

دکتر حسام قدیریان متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر ابراهیم سرابی

دکتر ابراهیم سرابی متخصص جراحی مغز و اعصاب