بارگزاری
فهرست
دکتر اکرم السادات حسینی

دکتر اکرم السادات حسینی متخصص پاتولوژی و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیصی و طبی بیمارستان

با 5 سال سابقه و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سپیده سیادتی

دکتر سپیده سیادتی دانشیار ، متخصص پاتولوژی و مسئول فنی پاتولوژی بیمارستان

با 19 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران