بارگزاری
فهرست

* توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی: 1) مشکلات و اختلالات مربوط به دستگاه جونده 2) مشکلات مربوط به نواقص مادرزادی ناحیه فک و صورت 3) ترومای جمجمه، دهان، فک و صورت 4) ضایعات پاتولوژیک ناحیه دهان، فک و صورت 5) اختلالات رشدی تکاملی فک و صورت * اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: 1) آرتروسنتز و آرتروتومی مفصل گیجگاهی فکی 2) جراحی های پیشرفته قبل از پروتز 3) ترمیم شکاف لب، شکاف کام و شکاف آلوئول 4) انجام تمامی جراحی های مربوط به درمان ترومای دهان، فک و صورت 5) درمان جراحی ضایعات پاتولوژیک اعم از خوش خیم و بدخیم ناحیه فک و صورت 6) بازسازی های ناحیه دهان، فک و صورت با استفاده از روش های پیشرفته و استفاده از انواع فلپ ها 7) جراحی های ارتوگناتیک و Cosmetic ناحیه فک و صورت


فاطمه رجایی راد

فاطمه رجایی راد متخصص جراحی دهان، فک و صورت استادیار

با 4 سال سابقه کار

دکتر رامین فروغی

دکتر رامین فروغی متخصص جراحی دهان، فک و صورت و هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بابل

با 19 سال سابقه کار و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران