بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر فرشید اولیایی

دکتر فرشید اولیایی

سمت : معاون آموزشی بیمارستان

تخصص : نفرولوژیست

سوابق تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

سابقه کار: 18 سال

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32252071
تلفن داخلی 1240
فکس 32254392
پست الکترونیکی ol_1964@yahoo.com