فهرست

اورژانس

اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی در بخش همکف واقع شده است و با بهره گیری از واحد تریاژ و با حضور پزشک مقیم و رزیدنت کشیک و با همکاری متخصصین بیمارستان و همکاران پرستار با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز به بیماران خدمات ارائه می دهد

 

 

این بخش پذیرای بیماران: 

 •  قلبی - ریوی
 •  اعمال جراحی اورِژانس و کوچک چون بخیه زدن
 •  خدمات تریاژ مراجعین و اولویت بندی پاسخگویی ایشان
 •  ارجاع مراجعین به واحد مراقبتی درمانی مربوطه
 •  ارائه خدمات مربوط به مصدومین حوادث
 •  ارائه خدمات مربوط به فوریت داخلی، جراحی
 •  انجام گچ گیری در انواع شکستگی ها
 •   سازماندهی اعزام و اخذ پذیرش از سایر مراکز درمانی در صورت خالی نبودن تخت

 

قسمت های مختلف اورژانس:

 •  بخش تریاژ
 •  بخش بیماران تحت نظر
 •  بخش CPR
 •  اتاق گچ گیری
 •  اتاق عمل سرپایی

 

پرسنل مجرب و کاردان به همراه تجهیزات کامل با دانش و علم روز، 24 ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران عزیز می باشد.