بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
عباس اصغری

عباس اصغری

مدیریت بیمارستان 

کارشناسی ارشد مدیریت

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32252071
تلفن داخلی 1296
فکس
پست الکترونیکی