فهرست

پیوند کلیه

پیوند کلیه

انجام پیوند کلیه برای اولین بار در شمال کشور و دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1378 شروع شد.

در این سال رسیدگی به بیماران با نارسایی کلیه و دیالیزی نسبت به مراکز دیگر و تهران در سطح غیر قابل قبول و پایینی قرار داشت .

مقدمات و آمادگی برای انجام دیالیز در تهران امکان پذیر بود . رفت و آمدهای مکرر به پایتخت و عدم رسیدگی به موقع به این بیماران و نبودن متخصصین مربوطه با عث افزایش رنج و درد بیماران و مرگ و میر آنها می شد.

با افتتاح بخش پیوند کلیه از سال 1378 در بابل روند رسیدگی به این بیماران برای نزدیک شدن به استانداردها ی مناسب، شتاب چشمگیری یافت.آمادگی برای انجام دیالیز در استان امکان پذیر شد.

مراحل انجام بهترین روش درمانی این بیماران یعنی پیوند کلیه در استان شروع شدو متخصصین مربوطه یکی پس از دیگری به جهت ایجاد محیط فعالیت مناسب، جذب شدند.

از این پس، تمام مراحل آمادگی برای دیالیز خونی،دیالیز صفاتی و پیوند کلیه در استان مازندران و بابل قابل انجام است.انجام آزمایشات تخصصی،تصویر برداری پزشکی (آنژیوگرافی و اسکن ایزوتراپی) آمادگی دهنده کلیه و  گیرنده کلیه امکان پذیر شد. با تلاش صادقانه دست اندرکاران و نیروی انسانی، بخش پیوند کلیه هم چنان به رشد و بالندگی خود ادامه می دهد.

آخرین تلاش در این جهت، تاسیس بخش جدید پیوند کلیه در بیمارستان شهید بهشتی بابل، مطابق با استانداردهای بهداشتی-درمانی ایده آل با محیط فیزیکی مناسب، اتاق های ایزوله ( 11اتاق )سرویس های بهداشتی مناسب، تخت های مناسب، سرویس احضار پرستار،سرویس اینترنت، اتاق VIP و تجهیزات مناسب و غیره می باشد که می تواند حتی برای توریسم درمانی نیز مناسب باشد.گروههای مختلفی از پزشکان متخصص و فوق تخصص بشکل مستقیم و غیر مستقیم به بیماران پیوندی در مرکز ما به ارائه خدمات مشغول هستند.

ریاست بخش و سرپرستی تیم جراحی به عهده دکتر اباذر  اکبرزاده پاشا، موسس پیوند کلیه استان ، متخصص ارولوژی و فلوشیپ پیوند کلیه و عضو هیئت علمی دانشگاه بابل می باشد.

پزشکان و همکاران دیگری که بطور مستقیم در این کار خداپسندانه مشغول ارائه خدمات بوده و هستند عبارتند از:

1- دکتر هادی سرخی فوق تخصص بیماریهای کلیه اطفال

2-دکتر عفت رازقی فوق تخصص بیماریهای کلیه بالینی

3-دکتر فرشید اولیایی فوق تخصص بیماریهای کلیه بالینی

4-دکتر رقیه اکبری فوق تخصص بیماریهای کلیه بالینی

5- دکتر عبدالرحیم قلی زاده متخصص جراح عمومی

6-دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا  متخصص اورولوژی و فلوشیپ پیوند کلیه

7- دکتر ارسلان علی  رمجی متخصص اورولوژی

8-سرکار خانم منیرالسادات موسوی سرپرستار بخش قبلی

9-سرکار خانم زهره دهقان سرپرستار فعلی بخش پیوند کلیه

10-همکاران عزیز در تمام نمایندگی های انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرهای استان و مراکز دیالیز بخصوص شهر بابل ( از سال 1378تا بحال (1390) حدود  800 مورد پیوند کلیه در این مرکز انجام شده است) .

بنظر می رسد با افتتاح بخش جدید، آمار انجام پیوند کلیه شتاب بیشتری می گیرد.این بخش به بیماران استان مازندران و استان های همجوار ارائه خدمات مینماید.حتی بعضی از بیماران از خارج  از کشور نظیر کانادا نیز در این بخش پیوند شدند.

از 800 مورد پیوند ، 70 مورد(9 درصد) اطفال و 730 مورد (91 درصد) بزرگسال هستند. 60 درصد مرد و 40 درصد زن هستند.

میزان بقای محاسبه شده 1 و 5 و 10 ساله کلیه پیوندی (graft survival) در بزرگسالان بترتیب 2/96 درصد ،9/90 درصد و 3/84 درصد و در اطفال بترتیب 1/93 درصد، 4/88 درصد و 5/86 درصد می باشد.

میزان بقای محاسبه شده 1 و 5 و 10  ساله بیماران (patient survival) به ترتیب در بزرگسالان 98 درصد و1/96 درصد و در اطفال 6/99 درصد، 4/92 درصد و 3 /92 درصد می باشد. مقایسه آمار فوق با آمار بخش های دیگر پیوند کلیه کشور و آمارهای خارجی نشان می دهدکه سطح خدمات و رسیدگی به موقع به این بیمارستان بسیار مطلوب است.

از خداوند تبارک و تعالی مسئلت دارم که توفیق ما را در تداوم انجام این خدمات به بیماران کلیوی روز افزون نماید.

 

                                                                                                                                                                                                                دکتر اباذر اکبرزاده پاشا                                                                                                                     رئیس بخش پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی بابل